Softball

Girls Varsity & JV Softball 2018 Schedule

Date
Time 
Opponent
Location
 2/13/18 6:00 JV/7:00 Varsity Mitchell Home
 2/20/18 6:00 JV/7:00 Varsity Pasco Home
 2/21/18 6:00 JV/7:00 Varsity South Sumter Away
 2/22/18 6:00 JV/7:00 Varsity Anclote Away
 2/27/18 6:00 JV/7:00 Varsity River Ridge Home
 2/28/18 6:00 JV/7:00 Varsity Gulf Home
 3/1/18 6:00 JV/7:00 Varsity Wesley Chapel Away
 3/6/18 6:00 JV/7:00 Varsity Land O’Lakes Away
 3/7/18 6:00 JV/7:00 Varsity Cypress Creek Home
 3/8/18 6:00 JV/7:00 Varsity Pasco Away
 3/13/18 6:00 JV/7:00 Varsity Anclote Home
 3/14/18 6:00 JV/7:00 Varsity Fivay Away
 3/15/18 6:00 JV/7:00 Varsity River Ridge Away
 3/17-24/18 6:00 JV/7:00 Varsity Spring Break  
 3/29/18 6:00 JV/7:00 Varsity Land O’Lakes Home
 3/30/18 6:00 JV/7:00 Varsity Wesley Chapel Home
 4/3/18 6:00 JV/7:00 Varsity Seffner Christian  Home
 4/4/18 6:00 JV/7:00 Varsity Ridgewood Home
4/6/18 6:00 JV/7:00 Varsity Wiregrass Away
4/11/18 6:00 JV/7:00 Varsity Sunlake Away
4/17/18 6:00 JV/7:00 Varsity South Sumter Home